majojurcik

About

He got into photography at university, multimedia technologies, University of Žilina. The chosen bachelor’s thesis on the topic of „beauty postproduction“ and image coding of JPEG and RAW formats gave him the direction that photography will be the area of ​​multimedia in which he will really go in depth. Already in the beginning, he was able to impress publishing houses, magazines, celebrities… In 2010, his photo „Thirst for life“ was exhibited at Prague Photo in the best nude of the year. And what he was best at was defined.
His endless inspiration is a woman, an inexhaustible theme is the female body, a celebration of female beauty from a male perspective.

Rather, he perceives nudity as something extremely natural and free, rather than as something forbidden. However, it avoids showing it in the foreground. But as one giant of Polish photography says:
What you see is who you are.

He also tends to projects about female agility, the flexibility of ballerinas, figure skaters, and yoga models. In his works, pure beauty, sensuality, sophisticated provocation and also a hard-to-capture intersection of perfectionism and naturalness combine. A few years ago, it was discovered by an Italian gallery and introduced to the international art market. Currently, hundreds of his works are part of the private collections of all around the world, mainly in France, Italy, Germany, Belgium, the Netherlands. His name is gaining strength, so buying his work can be not only an exceptional aesthetic addition to the interior, a reflection of your taste, but also a very profitable investment.

————————————————————————————————————–

K fotografii sa dostal na vysokej škole, multimediálne technológie, Žilinská Univerzita. Zvolená bakalárska práca na tému „beauty postprodukcia“ a kódovanie obrazu formátov JPEG a RAW mu udalo smer, že práve fotografia bude z multimédií tá oblasť, v ktorej pôjde naozaj do hĺbky. Už v začiatkoch dokázal zaujať vydavateľstvá, magazíny, celebrity… V roku 2010 bola jeho fotografia „Smäd po živote“ vystavená na Prague Photo v sekcii najlepšie akty roka. A to v čom bol najlepší, bolo zadefinované.
Jeho nekonečnou inšpiráciou je žena, nevyčerpateľnou témou je ženské telo, oslava ženskej krásy z mužského pohľadu.

Nahotu skôr vníma ako niečo maximálne prirodzené a slobodné, než ako niečo zakázané. Jej prvoplánovému zobrazovaniu sa však vyhýba. Ale ako vraví jeden velikán poľskej fotografie:
What you see is who you are. To čo vidíš, je to kým si.

Inklinuje tiež k projektom o ženskej agilite, ohybnosti baletiek, krasokorčuliariek, yoga modeliek. V jeho prácach sa snúbi čistá krása, zmyselnosť, sofistikovaná provokácia a tiež ťažko ulapiteľný prienik perfekcionizmu a prirodzenosti. Pred pár rokmi bol objavený talianskou galériou a uvedený na medzinárodný trh s umením. Momentálne sú už stovky jeho diel sú súčasťou súkromných zbierok zberateľov umenia hlavne vo Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Belgicku, Holandsku, Španielsku, Portugalsku, Poľsku, Švajčiarsku, Luxembursku, ale i v Británii, USA či dokonca Rumunsku. Jeho meno naberá na sile, takže kúpa jeho diela môže byť nielen výnimočným estetickým doplnkom interiéru, Vašim odrazom vkusu, ale aj veľmi výhodnou investíciou.

© 2024 majojurcik